Reference

Vodohospodářské stavby – vodovody a kanalizace:

 

Název stavby

Objednatel

Finanční
objem

Termín
realizace

Kontaktní osoba

Liberec – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nerudovo náměstí

SčVK, a.s.

11,24 mil. Kč

2011

Ing. Martina Slavíková

724 112 870

Liberec – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace „Na Ladech“

SčVK, a.s.

5,012 mil. Kč

2010

Ing. Martina Slavíková

724 112 870

Hrádek nad Nisou – OPŠ – oprava vodovodních a kanalizačních řadů

SčVK, a.s.

4,262 mil. Kč

2011

Ing. Martina Slavíková

724 112 870

Výstavba kanalizací a vodovodů na stavbě „Čistá Jizera – město Rokytnice n. Jizerou“

Eurovia CS, a.s.

12,80 mil. Kč

2011

Ing. Miroslav Slatinka

731 601 119

Přeložka TT Liberec, terminál MHD – Mlýnská-Klicperova

Odv.komunikace, kan.a vodovod

Eurovia CS, a.s.

10,00 mil. Kč

2009

Ing. Miroslav Slatinka

731 601 119

Výstavba infrastruktury – 59 RD ve Stráži n. Nisou

Jizerské Pekárny

21,00 mil. Kč

2009

Ing. Miroslav Kocourek

602 323 488

Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD – Bílý kostel nad Nisou

Obec Bílý Kostel n.N.

6,462 mil. Kč

2009

Ing. Jiří Formánek

723 732 676

Rekonstrukce silnice I/14 Jablonec-Tanvald

Strabag, a.s.

26,32 mil. Kč

2010

Ing. Jiří März

602 298 700

Oprava komunikace Na Ladech a Perlová, Liberec

Strabag, a.s.

3,800 mil. Kč

2010

Ing. Jiří März

602 298 700

Oldřichov v Hájích – rozšíření vodovodu III. etapa

Obec Oldřichov v Hájích

8,24 mil. Kč

2011

Jaromír Tichý

tel. 724 179 355

VGP Park Horní Počernice I. etapa

VGP

7,82 mil. Kč

2009

Ing. Ivo Palič

tel. 602 791 801

Liberec – Horská – Výstavba VH infrastruktury – II. etapa

Sdružení vlastníků

8,34 mil. Kč

2012

Ing. Ivo Barek

tel. 775 553 366

 

Vodní díla – rybníky a vodní nádrže:

Název stavby

Objednatel

Finanční
objem

Termín
realizace

Kontaktní osoba

Regionální biocentrum „Polní Domky“ – Obnova vodních nádrží

Stanislav

Kyncl

7,0 mil. Kč

2010

Stanislav Kyncl

721 526 303

Retenční nádrž „Šolcák“

Lesy ČR, s.p.

3,1 mil. Kč

2009

Václav Hradec

724 524 971

Retenční nádrž Kunratice

Lesy ČR, s.p.

4,2 mil. Kč

2008

Václav Hradec

724 524 971

Retenční nádrž Janovice

Lesy ČR, s.p.

10,2 mil. Kč

2009

Václav Hradec

724 524 971

Retenční nádrž Hejnice

Lesy ČR, s.p.

3,2 mil. Kč

2010

Václav Hradec

724 524 971

Němčice – revitalizace rybníku a přilehlého veřejného prostranství

Obec Němčice

1,16 mil. Kč

2012

Marie Hložková

723 468 619

Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé

AOPK ČR

6,35 mil. Kč

2011-2012

Ing. Pavel Trnka

725 759 112

Lesní a polní cesty:

Název stavby

Objednatel

Finanční
objem

Termín
realizace

Kontaktní osoba

Lesní cesta „Stará Hejnická“ – povodňové škody

Lesy ČR, s.p.

1,590 mil. Kč

2011

Václav Hradec

724 524 971

Lesní cesta Za starým polesím – OPŠ

Lesy ČR, s.p.

1,580 mil. Kč

2011

Václav Hradec

724 524 971

Svážnice Pod Poledníkem – OPŠ

Lesy ČR, s.p.

0,716 mil. Kč

2011

Václav Hradec

724 524 971

Lesní cesta Polednická – OPŠ

Lesy ČR, s.p.

2,447 mil. Kč

2011

Václav Hradec

724 524 971

Svážnice Gigant – OPŠ

Lesy ČR, s.p.

0,639 mil. Kč

2011

Václav Hradec

724 524 971

Opravy LC Krátká

Lesy ČR, s.p.

1,132 mil. Kč

2011

Václav Hradec

724 524 971

Výstavba lesní cesty Spojka

Lesy ČR, s.p.

2,668 mil. Kč

2010

Václav Hradec

724 524 971

Lesní cesta Zdislava – OPŠ

Lesy ČR, s.p.

0,679 mil. Kč

2010

Václav Hradec

724 524 971

Výstavba lesní cesty Zdislavská

Lesy ČR, s.p.

4,598 mil. Kč

2009

Václav Hradec

724 524 971

Rekonstrukce silnice I/14 Jablonec n.N. – Tanvald

Strabag, a.s.

26,32 mil. Kč

2010

Ing. Jiří März

602 298 700

Oprava komunikace Na Ladech a Perlová – Liberec

Strabag, a.s.

3,800 mil. Kč

2010

Ing. Jiří März

602 298 700

Přeložka silnice I/9 Sosnová – gabionová zárubní zeď

Skanska, a.s.

2,200 mil. Kč

2009

Ing. Tomáš Šulc

737 257 112

Výstavba železniční zastávky Luční, Smržovka

Eurovia CS, a.s

2,800 mil. Kč

2009

Ing. Miroslav Slatinka

731 601 119