Úvod

Jostav spol. s r. o.

 

Inženýrské sítě  -  Rodinné domky  -  komunikace  -  vodní díla

 

Naše stavební společnost se specializuje zejména na přípravu a realizaci vodohospodářských staveb, rodinných domů a speciálních zemních konstrukcí. Mezi naše základní činnosti patří komplexní realizace vodovodů (včetně vodovodních řadů a přivaděčů velkých profilů), gravitačních a tlakových kanalizací, vodojemů, čerpacích stanic a ČOV, apod.

Provádíme rovněž ostatní stavební práce a výstavbu domů na klíč. Nabízíme stavbu zděných rodinných domů, dřevostaveb, příp. menších průmyslových objektů, dle Vašich představ a projektů. Práce realizujeme zejména v Libereckém kraji.

Díky rostoucím požadavkům našich obchodních partnerů jsme se rozhodli zavést a zlepšovat systém řízení jakosti vyhovující mezinárodně uznávanému souboru norem ISO. Uvědomujeme si, že důvěryhodnost na trhu je spojována s certifikovaným systémem jakosti. Kvalita   našich   služeb je zajištěna certifikovaným systémem řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, jsme také držitelem certifikátu ČSN EN ISO 14000:1997 a OHSAS 18001:1999.

Při své činnosti klademe důraz na odpovědné chování vůči životnímu prostředí, jeho zlepšování, trvale udržitelný rozvoj a používání šetrných technologií. Svými pracovními metodami se snažíme o co největší omezení negativních dopadů stavebních prací, o lepší využívání vstupů, minimalizaci odpadů nebo omezení znečišťování. Používáme výhradně mechanizaci odpovídající politice EMS, tj. šetrné k životnímu prostředí, včetně chování pracovníků. Naše stavební technika používá v hydraulickém systému výhradně kapalin, které jsou biologicky odbouratelné a šetrné vůči životnímu prostředí.

V tomto směru je naše společnost i certifikována v systému environmentálního managementu, což nás opravňuje pracovat v chráněných územích (NP, CHKO) a ochranných pásmech vodních zdrojů.

Našim působištěm je téměř celý Liberecký kraj, zejména okolí Liberce. Mezi naše nejčastější obchodní partnery (objednatele) patří zejména města, obce, lesní a vodohospodářské společnosti a vyšší dodavatelé, pro které realizujeme subdodávky větších investičních celků. Našimi nejvýznamnějšími obchodními partnery jsou Lesy ČR, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s., Vodohospodářské sdružení Turnov, Eurovia CS a.s., Strabag a.s.