Úvod

Jostav spol. s r. o.

 

Inženýrské sítě  -  Rodinné domky  -  komunikace  -  vodní díla

 

Naše stavební společnost se specializuje zejména na přípravu a realizaci vodohospodářských staveb, rodinných domů a speciálních zemních konstrukcí. Mezi naše základní činnosti patří komplexní realizace vodovodů (včetně vodovodních řadů a přivaděčů velkých profilů), gravitačních a tlakových kanalizací, vodojemů, čerpacích stanic a ČOV, apod.

Provádíme rovněž ostatní stavební práce a výstavbu domů na klíč. Nabízíme stavbu zděných rodinných domů, dřevostaveb, příp. menších průmyslových objektů, dle Vašich představ a projektů. Práce realizujeme zejména v Libereckém kraji.

Díky rostoucím požadavkům našich obchodních partnerů jsme se rozhodli zavést a zlepšovat systém řízení jakosti vyhovující mezinárodně uznávanému souboru norem ISO. Uvědomujeme si, že důvěryhodnost na trhu je spojována s certifikovaným systémem jakosti. Kvalita   našich   služeb je zajištěna certifikovaným systémem řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, jsme také držitelem certifikátu ČSN EN ISO 14000:1997 a OHSAS 18001:1999.

Při své činnosti klademe důraz na odpovědné chování vůči životnímu prostředí, jeho zlepšování, trvale udržitelný rozvoj a používání šetrných technologií. Svými pracovními metodami se snažíme o co největší omezení negativních dopadů stavebních prací, o lepší využívání vstupů, minimalizaci odpadů nebo omezení znečišťování. Používáme výhradně mechanizaci odpovídající politice EMS, tj. šetrné k životnímu prostředí, včetně chování pracovníků. Naše stavební technika používá v hydraulickém systému výhradně kapalin, které jsou biologicky odbouratelné a šetrné vůči životnímu prostředí.

V tomto směru je naše společnost i certifikována v systému environmentálního managementu, což nás opravňuje pracovat v chráněných územích (NP, CHKO) a ochranných pásmech vodních zdrojů.

Našim působištěm je téměř celý Liberecký kraj, zejména okolí Liberce. Mezi naše nejčastější obchodní partnery (objednatele) patří zpravidla významné stavební společnosti, zejména METROSTAV a.s., nebo regionální stavební firmy, u kterých se subdodavatelsky podílíme na realizaci vodohospodářských zakázek pro investorské subjekty (zadavatele), jako jsou vodohospodářské společnosti, města, či obce.